четвртак, 23. март 2017.     Инвестиције
Наслов
Ритић, канали , измуљење и пун коп.

четвртак, 23. март 2017.

Ритић, канали , измуљење и пун коп.
субота, 25. фебруар 2017.

Завршена је фаза измуљења Златице од улива Бегејског канала до 4км низводно. Наставак радова се оче